Söndagsskola

Söndagsskolan samlas i Kuni bönehus (Bonässkatavägen 9) på söndagar kl 10.30-11.30.

Tag kontakt

Pastorsexpeditionen
Kvevlax församling
On kl. 9.15-13, Fr kl. 9.15-13