Kvevlax kyrka

Kvevlaxvägen 7, 66530 Kvevlax

Kvevlax kyrka Kvevlax kyrka är en gammal träkyrka, som togs i bruk år 1692. Kyrkan har varit och är fortfarande flitigt använd. Man firar nattvard, håller gudstjänster, har förrättningar, konserter och t.ex. luciafest.
Hörselslinga
Info
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan