Andakt på stranden

Ungdomsverksamhet

Som regelbunden verksamhet har Kvevlax församling att erbjuda öppet hus och hjälpledarutbildning åt intresserade ungdomar.