Gemensamma kyrkofullmäktige

 

Högsta beslutanderätt i Korsholms kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige. Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom direkta val. I praktiken har fullmäktige samma makt som stadsfullmäktige på den kommunala sidan. 

Mandattiden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Nästa val hålls på hösten 2026.

Gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet består av 31 folkvalda medlemmar. Ordförande valdes på organets första sammanträde och på samma sammanträde valdes även medlemmarna i gemensamma kyrkorådet. Kyrkoherdarna och de ledande tjänstemännen på ekonomikontoret har närvaro- och yttranderätt. 

Indelningen är följande:

 

Korsholms svenska församling: 10 platser

Back Peter, Beijar Marcus, Fredman Mikael, Granholm Ann-Marie, Ingo Henrik, Lithén Yngve, Lång Kerstin, Lärka Anna-Karin, Särs Rune, Wikström Jonas

Kvevlax församling: 6 platser

Backman Maj-Lis, Burman Alf, Granberg Håkan, Holms Sara, Tammelin Lars, Åkerholm Lars-Erik

Replots församling: 4 platser

Gammelgård Lena, Lindvik Niklas, Nystrand Lena, Åbacka-Ilola Maria

Solfs församling: 4 platser

Asplund Monica, Bjon Christer, Engelholm Hans, Pått Solveig

Mustasaaren suomalainen seurakunta: 7 platser

Ahlskog Martin, Hakala Riitu, Kujala Satu, Lassila Jari, Leponen Tuula, Schöning Sanna, Suomi Martti