Barn med masker

Barn och familj

Församlingen har olika typer av aktiviteter för barn i olika åldrar. Från spädbarn ända upp till tonårsålder.