Vi finns till för dig!

I livets olika skeden kan man behöva någon att vända sig till. Det kan vara bra att få prata med någon då problem uppstår av olika slag. T.ex. då ensamhet, sjukdom, sorg, relationsproblem eller något annat bekymmer uppkommer. Tag kontakt. Som diakoniarbetare kan jag komma hem till dig, eller så kan du besöka mig på min diakonimottagning. Du är välkommen!

Diakoniarbetare Nina Andrén

Kontakt:

Tel 044-046 2312

Epost: catarina.andren@evl.fi

 

Diakonimottagningen

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris

Du behöver inte bära din oro och dina bekymmer ensam. Församlingens anställda kan hjälpa dig med problemen, både de praktiska och känslomässiga. Ingen frågar om vad du tror på eller om du är medlem i kyrkan. Kyrkan erbjuder också anonymt samtalsstöd via telefon och nätet.

Läs om samtal och besök