Vi finns till för dig!

I livets olika skeden kan man behöva någon att vända sig till. Det kan vara bra att få prata med någon då problem uppstår av olika slag. T.ex. då ensamhet, sjukdom, sorg, relationsproblem eller något annat bekymmer uppkommer. Tag kontakt. Som diakoniarbetare kan jag komma hem till dig, eller så kan du besöka mig på min diakonimottagning. Du är välkommen!

Diakoniarbetare Nina Andrén

Kontakt:

Tel 044-046 2312

Epost: catarina.andren@evl.fi

 

Diakonimottagningen

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök