Förbönsämne

Har du ett förbönsämne kan du genom att trycka på deras namn maila detta till kyrkoherde Fredrik Kass och/eller församlingspastor Ruth Vesterlund.