Pastorskansliet

Vid pastorskansliet förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Pastorskansliet finns i prästgården, Kvevlaxvägen 7, 66530 Kvevlax. Personalen betjänar dig må kl 9.15-12, on kl 9.15-13 och fr 9.15-13 (tisdagar och torsdagar stängt).

Till pastorskansliet kan du vända dig om du behöver

Ämbetsbetyg
Släktutredningar
Släktforskning
Hindersprövning inför vigsel
Information i medlemsregisterärenden
Ändringar i prenumerationen på Kyrkpressen

Du når pastorskansliet på tfn 06-3462300.

 

Pastorskansliet

Pastorsexpeditionen
Kvevlax församling
Må kl 9.15-12, On 9.15-13, Fr kl 9.15-13