Pastorskansliet

Pastorskansliet finns i prästgården, Kvevlaxvägen 7, 66530 Kvevlax. Personalen betjänar dig on kl 9.15-13 och fr 9.15-13.

Till pastorskansliet kan du vända dig om du bl.a. behöver:

  • Boka dop och bröllop 
  • Information
  • Ändringar i prenumerationen på Kyrkpressen

Du når pastorskansliet på tfn 044 546 2301. Epost: kvevlax.forsamling@evl.fi

Angående begravning och gravskötsel kontakta Begravningsenheten i Gamla Vasa

 

Pastorskansliet