Pastorskansliet

Pastorskansliet finns i prästgården, Kvevlaxvägen 7, 66530 Kvevlax. Personalen betjänar dig må kl 9.15-12, on kl 9.15-13 och fr 9.15-13 (tisdagar och torsdagar stängt).

Till pastorskansliet kan du vända dig om du bl.a. behöver


Boka dop, bröllop och begravning
Information i medlemsregisterärenden
Ändringar i prenumerationen på Kyrkpressen

Du når pastorskansliet på tfn 06-3462300.

 

Pastorskansliet

Tag kontakt

Pastorsexpeditionen
Kvevlax församling
Må kl 9.15-12, On 9.15-13, Fr kl 9.15-13