Pastorskansliet

Pastorskansliet finns i prästgården, Kvevlaxvägen 7, 66530 Kvevlax. Personalen betjänar dig på plats on kl 9.00-14.00 och to 9.00-14.00.

Du kan också ringa oss måndagar och tisdagar kl 9.00-14.00 och fredagar 9.00-12.00.

Till pastorskansliet kan du vända dig om du bl.a. behöver:

  • Boka dop och bröllop 
  • Information
  • Ändringar i prenumerationen på Kyrkpressen

Du når pastorskansliet på tfn 044 546 2301. Epost: kvevlax.forsamling@evl.fi

Angående begravning och gravskötsel kontakta Begravningsenheten i Gamla Vasa

 

Faktureringsadress:

 

Adress på pappersfakturor:

Kyrkans servicecentral/Kvevlax församling

003702091743300

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

Nätfakturaadress:

Fakturamottagare: Kvevlax församling

003702091743300

E-postadress: kkr.pl5018@xbs-salo.com

Nätfakturaoperatör: CGI

Förmedlarkod: 003703575029