Bön för bygden

Bönstunden hålls varje måndag kl. 19 turvis i nejdens olika församlingar. Se evenemang -kalendern för detaljerat info.

Kvevlax 1950-talet