Manskören

Kören fungerar som projektkör. Det betyder, att vi har 3-5 övningar före ett uppträdande. Kören sjunger i regel fyra gånger vid olika tillfällen under terminen.

Psalmtavlan