Stråkdraget

Orkestern ”Stråkdraget” övar varannan onsdag kl.17.30-19.00 i församlingshemmet. Dirigent är Yngve Svarvar, och kontaktperson Svante Nylund, tel. 050-3383618.

Stråkdraget övar