Pastorsexpeditionen

Kvevlaxvägen 7 , 66530 Kvevlax
044 546 2301

Måndagar: 9.15-12, onsdagar och fredagar: 9.15-13

Pastorsexpeditionen

Vid pastorskansliet förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Pastorskansliet finns i prästgården, Kvevlaxvägen 7, 66530 Kvevlax.

Till pastorskansliet kan du vända dig om du behöver

Boka bröllop, dop och begravningar
Hindersprövning inför vigsel
Information i medlemsregisterärenden
Ändringar i prenumerationen på Kyrkpressen

Toalett