Pastorsexpeditionen

Pastorsexpeditionen

Kvevlaxvägen 7, 66530 Kvevlax

044 546 2301

Till pastorskansliet kan du vända dig om du behöver

Boka bröllop och dop. För begravning ta kontakt med Begravningsenheten tfn 040 356 6398 eller begravningsenheten.korsholm@evl.fi
Hindersprövning inför vigsel (kan även göras på nätet Här med bakkoderna)
Information i medlemsregisterärenden
Ändringar i prenumerationen på Kyrkpressen

Pastorskansliet finns i prästgården, Kvevlaxvägen 7, 66530 Kvevlax.

Onsdagar och fredagar: 9.15-13

Toalett Toalett