Vill Du vara med och stöda utsatta människor i vår näromgivning? Församlingen tar tacksamt emot donationer till Kvevlax församlings diakonifond. Medel från fonden kan hjälpa människor som av någon anledning hamnat i ekonomisk kris.

OBS! Kom ihåg att skriva Kvevlax församling i meddelanderutan,

 

IBAN-kontot är FI07 4970 1440 0007 15 / HELSFIHH

Meddelande: Kvevlax församling

Penninginsamlings tillståndsnummer är RA/2020/1354.