Österbottens coronasamordningsgrupp:

  • Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att man inte ska ordna privata tillställningar för över 50 personer. För tillfället så bör man även avstå från att arrangera religiösa sammankomster för över 50 personer och använda munskydd även i samband med mindre sammankomster om man inte kan hålla de rekommenderade skyddsavstånden. Med tanke på skyddsavstånden måste särskild uppmärksamhet därför fästas vid storleken på utrymmet. Den nya rekommendationen gäller alla kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt. Besluten är i kraft till 20.6.2021.
  • Enligt rekommendationen av Österbottens coronasamordningsgrupp kan beslut om distans- och närstudier för högskolor och andra stadiet fattas kommunspecifikt beroende på hur situationen ser ut lokalt.
  • Förutsatt att smittläget i Österbotten hålls på en god nivå så anser Österbottens coronasamordningsgrupp att läroinrättningarna kan arrangera vårfester för sina studerande - men utan publik.

Rekommendation om säkerhetsavstånd

  • Sträva efter att hålla ett avstånd på 2 meter till andra människor. Rekommendationen gäller alla kontakter utanför familjekretsen både i arbetslivet och på fritiden.
  • Konditionssalar påminns om vikten av att säkerställa att säkerhetsavståndet kan iakttas.