Samtalsgruppen

Vi umgås, dricker kaffe, och samtalar om aktuella händelser. Vi åker på utfärder ett par gånger om året, och går ut också ibland på gemensam måltid .

Gruppen samlas varannan vecka, på torsdagar,

kl. 18.00-19.30 vid biblioteket i Kvevlax.

Gruppen leds av Tuula Knip.

Kvevlax bibliotek