Pensionärskören

Pensionärskören övar i regel varannan onsdag kl.12 i församlingshemmet. Pensionärskören vänder sig till pensionärer som vill sjunga tillsammans. Kören deltar i pensionärssamlingar, gudstjänster och andakter.

Församlingssalen i Kvevlax