Till nyhetslistan

Ny adress!

Kvevlax församling har ej längre postbox (Pb 13), så från och med 20.1.2023 är adressen är Kvevlaxvägen 7, 66530 Kvevlax.

Kvevlax församling har ej längre postbox (Pb 13), så från och med 20.1.2023 är adressen är Kvevlaxvägen 7, 66530 Kvevlax. Pastorskansliet är dock kvar på samma ställe som förr!

16.1.2023 10.31