Till nyhetslistan

Gemensamt Ansvar insamlingen 2024 hjälper unga både i Finland och runtom i världen.

I Finland är ungdomars ensamhet ett allvarligt och växande problem. Hjälp behövs nu mer än någonsin.

 

De medel som samlas in 2024 används för att stödja unga som riskerar att marginaliseras och deras möjligheter med hjälp av HelsingforsMissionÖppna länk i ny flikde evangelisk-lutherska församlingarna i FinlandÖppna länk i ny flik och Kyrkans UtlandshjälpÖppna länk i ny flik.

Klockare_pink.jpg

Tillsammans med HelsingforsMission erbjuder Gemensamt Ansvar stöd till ensamma unga i Finland.

För närvarande upplever cirka 14 procent av alla högstadieelever och studerande på andra stadiet ensamhet.*

HelsingforsMissions program School to belong hjälper skolor att identifiera, lindra och ingripa mot ungdomars ensamhet.

Utbildning i flyktingområden i Uganda

Kyrkans Utlandshjälp arbetar i Uganda i sex flyktingområden. Med hjälp av utbildningsprojekt förbättras tillgången till utbildning genom att man bygger nya och säkra klassrum, ordnar kampanjer som uppmuntrar till att återvända till skolan och ökar kunskapen om utbildningens betydelse samt delar ut läromaterial och hygienpaket.

 

Ditt bidrag delas på följande vis:

20% HelsingforsMission

20 % Kvevlax församling 

60 % Kyrkans Utlandshjälp

 

Genom att gå in via denna länk kommer du till Kvevlax församlings egna donationssida och styr därmed 20% till vår församling. (gemensamtansvar.fi/kvevlax)

Du kan också donera via Mobilepay: 82239

Eller via bankgiro. Kom då ihåg att använda referensnummer 305349 för att styra 20% till vår församling.

Kontonummer:

FI82 4055 0010 4148 41 (Aktia)

FI14 5000 0120 2362 28 (OP)

FI16 2089 1800 0067 75 (Nordea)

 

Tack för din hjälp!

20.2.2024 15.29