Rekommendation om säkerhetsavstånd

  • Sträva efter att hålla ett avstånd på 2 meter till andra människor. Rekommendationen gäller alla kontakter utanför familjekretsen både i arbetslivet och på fritiden.
  • Konditionssalar påminns om vikten av att säkerställa att säkerhetsavståndet kan iakttas.

Till nyhetslistan

Lediga platser i dagklubben

19.5.2021 00.24

Efter sommaren börjar Dagklubben igen (för de anmälda barnen) 2 sept. 2021 kl. 9. Några lediga platser till höstens grupp finns ännu, vid intresse - skicka ett mail till dagklubbenkvevlax@gmail.com (med barnets namn, adress, födelsedatum och en förälderns namn och tel.nr.) el. skicka ett sms till Dagklubbsledaren på tel.nr. 044-3562316.