Rekommendation om säkerhetsavstånd

  • Sträva efter att hålla ett avstånd på 2 meter till andra människor. Rekommendationen gäller alla kontakter utanför familjekretsen både i arbetslivet och på fritiden.
  • Konditionssalar påminns om vikten av att säkerställa att säkerhetsavståndet kan iakttas.

Till nyhetslistan

Bild av levande ljus

Skriftskola 2021-22

6.10.2021 13.00

Här hittar du alla viktiga datum för skriftskolan 2021-22. 

Skriftskolans viktiga datum